Symptombehandling:

Kiropraktikk er en trygg, naturlig og effektiv tilnærming for å få kontroll eller fjerne symptomer, uten bruk av medikamenter. Smerte er kroppens alarmsignal om at det er noe som ikke stemmer, og det har gjerne vært en ubalanse over lengre tid før smerten kommer. Kiropraktoren behandler alltid for å fikse årsaken bak smertene, slik at det er din egen kropp som får mulighet til å reparere seg selv. Dette gjør kiropraktisk behandling meget effektiv for symptom og smertebehandling. Lengde på symptombehandling vil variere utifra din fysiologi og helse. Behandlingsplan og prognose får du på Bærum Kiropraktorklinikk.

Korreksjon og rehabilitering:

Siden symptomer er det første som responderer, er det sjelden årsaken til symptomene er fikset når smerten gir seg. En kropp og rygg som kan bevege seg fritt uten restriksjoner og spenninger har best forutsetning for å unngå tilbakeslag. Det anbefales alltid å jobbe med årsaken bak. Korreksjonsbehandling og rehabilitering tar lengere tid, men besøkene er ikke så ofte.

Vedlikehold:

Etter endt korreksjons behandling, når kroppen fungerer på sitt mest optimale, kan du velge å følge opp med konsultasjoner for å vedlikeholde din optimale helse. Dette vil være veldig individuelt, og vil styres ut i fra hvor aktiv, eller lite aktiv man er. Er man topp-idrettsutøver, en som aldri trener, eller lever med mye stress vil man som regel ha behov for nærmere oppfølging for å unngå andre skader enn personer som spiser sunt, trener jevnlig og ikke stresser for mye.